Rädda miljön med molntjänster

”Molntjänster underlättar företagets arbete på många sätt. Men de är också fördelaktiga ur ett miljöperspektiv. Om alla Europas företag skulle byta ut sina lokala serverrum mot molntjänster skulle vi kunna spara in en till två procent av den totala elförbrukningen i Europa.”

Läs hela detta inlägg från Telia på länken:

http://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2015/Maj/radda-miljon-med-molntjanster