Samarbete inlett med SGA för att ta fram en arbetsmiljöportal för golfklubbar

Reddibo och SGA (Swedish Greenkeepers Association) kom idag överens om att gemensamt ta fram en arbetsmiljöportal för golfklubbar.  Målet är att få ta fram en pedagogisk och lättanvänd portal som skall underlätta att komma igång med arbetsmiljöarbetet på klubben.