Med Reddibo minimeras tiden som går åt att söka, uppdatera samt fördela information .  All information blir samlat och strukturerat på ett och samma ställe.  Du kan snabbt och enkelt hitta det du söker och vara säker på att det alltid blir rätt version för rätt tillfälle.

Säkrar kontinuitet:

Med Reddibo blir det enklare att hantera klubbens information om personal och styrelser. Reddibo tillåter dig att strukturera all dokumentation och information på ett säkert och systematisk sätt för att på så vis öka tillgängligheten och åtkomsten av relevant information för dig och dina medarbetare. Användningen av Reddibos system minskar risken för att viktig kunskap försvinner med avgående personal, och ser till att fel och föråldrad information inte används.  I Reddibo kopplas all inlagd information, dokument och planerade händelser på ett sinnrikt sätt, vilket gör att den enkelt kan plockas fram närhelst den behövs av såväl dagens som morgondagens personal. Detta borgar för en korrekt användning av all information och säkerställer verksamhetens kontinuitet.

Ger överblick:

Reddibo skapar ordning & reda i dokumentation och information. Verksamhetens alla ingående delar blir överblickbara med det helhetsperspektiv Reddibo erbjuder. Med den avancerade behörighetsstyrningen kan man också rikta informationen så att rätt information blir tillgänglig för rätt person. Med andra ord så styrs all information utifrån den roll man som medarbetare har i organisationen, och det blir lätt att hitta relevant information för varje arbetsuppgift. Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle för rätt beslut!

Är tidsbesparande:

Med Reddibos färdiga struktur kommer du snabbt och enkelt igång med ditt arbetsmiljöarbete. Du slipper lägga ner onödig tid på att själv sätta dig in i arbetsmiljölagen och bygga upp ett arbetsmiljösystem från grunden. Du behöver bara placera in relevant information i den förarbetade strukturen som fyllts med dokument, kunskap och information. På så vis dokumenteras allt på ett systematiskt och överblickbart sätt, alltid med de senaste och mest relevanta versionerna lättillgängliga. Detta förenklar inte bara för dig, utan även för framtida kollegers arbete.