Reddibo styrelsewebb är en molntjänst som körs på Microsofts Azure-plattform. Säkerhet och tillgänglighet är därmed bland det bästa som finns att tillgå i molnet.  Läs mer om Azure ->

Tjänsten är lösenordsskyddad där du själv ansvarar för att ändra ditt lösenord. Funktioner som kan påverka säkerhetsnivån såsom ”håll mig inloggad” väljer du själv om du vill använda.

Informationen som du lägger in i Reddibo kan bara ses av de användare som har behörighet att se informationen. Dokument och filer kan bara ändras av författaren själv, dvs. den som ursprungligen lade upp dokumentet. Lämnar personen som lade upp dokumentet styrelsen så kan de med administrationsbehörighet enkelt ändra ägarskapet till någon annan.

Kommunikationen med servern över internet är givetvis krypterat. Vi har som mål att alltid ha betyget A i säkerhetstesten som utförs av Qualys SSL Labs