Ingen information eller personuppgifter som du lägger in i Reddibo överförs till tredje part.

Vi sparar bara namn och mejladress.

Dina angivna personuppgifter kommer bara att användas för att identifiera dig på tjänsten samt för att kontakta dig rörande ditt abonnemang eller drift och supportfrågor.

Vi kommer aldrig att fråga dig efter ditt lösenord.

Information om behandling av personuppgifter (GDPR)

I Tjänsten Reddibo behandlas följande av kunden och dess användares personuppgifter:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-mail adress
  • Användarnamn
  • Lösenord (ej åtkomligt för en administratör)
  • Log-in tidpunkter
  • Cookies (om användaren väljer att hållas kontinuerligt inloggad)

Informationen används för att identifiera användare vid inloggning på Tjänsten samt för att skicka meddelanden till användare så som påminnelser, login-uppgifter, samt användarsupport. För och efternamn används även för att identifiera ägarskap av dokument och planerade händelser samt rättighet att redigera eller utföra dessa. Reddibo är personuppgiftsansvarig för ovan personuppgifter.

Det råder kunden fritt att lägga in egen information i Tjänsten som kan vara av karaktären personuppgifter. Kunden är personuppgiftsansvarig för sådan information och Reddibo är personuppgiftsbiträde.

Endast personal som har rollen ”Administratör” för kundens konto i Tjänsten har tillgång till personuppgifter och övrig information som lagras av kunden på Tjänsten. Samtlig personal har delgivits gällande datasäkerhetspolicy. Underbiträde som anlitas av oss för utveckling, drift och underhåll av Tjänsten har tecknat avtal som reglerar tillgång och hantering av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Inga personuppgifter delas med tredje part annat än på uppdrag av kund. Reddibo använder inte kunds personuppgifter eller annan information som lagras på tjänsten till annat än vad som angivits ovan. Ägare till tredjepartsapplikationer (som eventuellt kan ingå) ges inte tillträde till information och som lagras på Tjänsten.

Alla personuppgifter och övrig data kommer att raderas inom 1-12 veckor från att licensavtalet avslutats. Enskilda personuppgifter kan raderas på kunds begäran inom 1-2 veckor.