• Arbetsmiljömodul
   
previous arrow
next arrow
Arbetsmiljömodulen ger en effektiv struktur på arbetsmiljöarbetet över bandriften för att snabbt och enkelt komma igång.  Det ger ett tydligt arbetssätt och ger ordning och reda från start. Systemet ger en genomgång av allt det viktiga och det blir tydligt vad som gjorts och vad som behövs göras.  För att förenkla för golfklubben att leva upp till lagkraven och hålla kontinuiteten i arbetsmiljöarbetet så har Reddibo skapat en struktur som fyllts med dokument, kunskap och information. De färdiga förslagen redigeras så att de passar din klubbs egna förutsättningar.
  • Miljömodul

Miljömodulen är ett verktyg som ger en god överblick över och kontroll på de miljöaspekter som gäller för din golfklubb och dess banarbete. Här samlas klubbens relaterade information på ett och samma ställe vilket gör det lättare att hålla kontinuitet på miljöarbetet samt att hitta information till sammanställningar för myndigheter eller eventuell certifieringsorgan. Systemet påminner också när viktiga miljöaktiviteter måste genomföras. Modulen kommer förberedd med det grundläggande innehållet vilket gör det snabbt och enkelt att komma igång vilket spar klubben tid och resurser.