Med Reddibos färdiga struktur kommer du snabbt och enkelt igång med ditt arbetsmiljöarbete. Du slipper lägga ner onödig tid på att själv sätta dig in i arbetsmiljölagen och bygga upp ett arbetsmiljösystem från grunden. Du behöver bara placera in relevant information i den förarbetade strukturen som fyllts med dokument, kunskap och information. På så vis dokumenteras allt på ett systematiskt och överblickbart sätt, alltid med de senaste och mest relevanta versionerna lättillgängliga. Detta förenklar inte bara för dig, utan även för framtida kollegers arbete.

Oavsett verksamhet spenderar vi generellt sett oerhört mycket tid på att söka information som vi kanske inte ens får tag på. Vad har gjorts, och av vem och när?

Utöver att leta efter information spenderar vi också mycket tid på att uppdatera och fördela informationen. Dessutom går det åt tid för att uppfylla lagkraven som finns på en golfklubb, lagkrav som kan gälla såväl miljö- som arbetsmiljöaspekterna.

Ofta är information och dokumentation inte systematiskt strukturerad vilket gör att vi behöver veta exakt var den finns lagrad.  Har vi dessutom spridit ut oss i pärmar, mappar i datorn eller andra lagringstjänster i molnet minskar sannolikheten att hitta information kraftigt, särskilt om ansvarig personal hunnit avsluta sin anställning i klubben. Nytillkomna medarbetare kan tvingas spendera mycket tid på att sätta sig in i all information och dokumentation med osäkra resultat, allt beroende på hur dokumentationen tidigare har dokumenterats.

När vi väl hittar informationen så spenderar vi mycket tid på för uppgiften icke relevant information och allt för ofta får vi ”information overflow” eller, som vi säger på svenska: ”vi ser inte skogen för alla träd”.  Att lätt kunna uppdatera och dela information på ett sätt där vi endast ser det som är relevant för användarens roll i klubben sparar oss däremot oerhört mycket tid. Om olika personer själva enkelt kan hitta och uppdatera den information de söker så slipper nyckelpersoner lägga ner tid på att distribuera den.

Eftersom golfklubbar ofta är slimmade organisationer med en hög arbetsbelastning för ansvariga chefer blir det svårt att avsätta tid för att bygga upp och upprätthålla ett systematiskt och hållbart arbetsmiljöarbete. Samtidigt är det arbetet helt avgörande för att i förlängningen erbjuda tidssparande och säkra lösningar för en verksamhet.