Fördelar med att använda Reddibo

Home / Fördelar

Lätt att hitta information

 • Lätt att hitta gamla dokument
 • Spara nya dokument
 • Gör löpande noteringar

Överblick

 • Överblick över golfanläggningen och dess ingående delar.
 • Få en helhetsbild över masterplan och information som är knuten till respektive del eller åtgärd
 • Dela information så att alla intressenter kommer åt det som är relevant för dem och i senaste version

Trygghet

 • Minimera risken att information och kunskap kring anläggningen går förlorad genom glömska eller att de med kunskapen lämnar klubben
 • Undvik onödiga kostnader som kan uppstå när fel information används eller när information saknas
 • Säkrar att informationen finns lättillgänglig för framtida generationer av klubbledning och medarbetare samt styrelsemedlemmar

Förenklar

 • Enkelt att hitta information lätt och snabbt
 • Minimera tiden som går åt att hitta, uppdatera, samt fördela information
 • Lätt att använda och hitta i oavsett perspektiv och utgångspunkt
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.