Förenklar informationshanteringen

Home / Fördelar / Förenklar
  • Enkelt att hitta information lätt och snabbt
  • Minimera tiden som går åt att hitta, uppdatera, samt fördela information
  • Lätt att använda och hitta i oavsett perspektiv och utgångspunkt
Genom att informationen som läggs in kopplas till olika delar av anläggningen, samt till olika händelser och kategorier så går det lättare att hitta information eller dokument långt in i framtiden. Vet du vad du letar efter men inte vart det finns så börjar du utifrån det för dagen logiska perspektivet och borrar dig vidare genom att kombinera olika sökkriterier.

Det är alltid den senaste versionen på dokument som visas men det är också lätt att hitta äldre versioner. Det är bara att klicka på en knapp så dyker de upp.

Utöver dokument och filer kan du också lägga in länkar till webbsidor och skapa loggböcker och dagböcker. Inget går förlorat och allt finns på ett ställe

Mycket tid kan sparas genom att olika personer själv enkelt kan hitta informationen de söker. På så vis slipper nyckelpersoner lägga tid på att distribuera informationen.  En extra bonus är att den förvirring som uppstår när olika personer arbetar utifrån olika versioner av ett dokument nu helt reduceras.

Tjänsten är dessutom lätt att använda.  För normalanvändaren handlar det oftast bara om et par klick, och för de som administrerar innehållet behöver bara använda 2 till 6 knappar.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.