Spar tid

Home / Fördelar / Lätt att hitta information
  • Lätt att hitta gamla dokument
  • Spara nya dokument
  • Gör löpande noteringar
Med tjänsten kan du spara alla dokument digitalt både tryggt och säkert. Utöver filer kan du också lägga in länkar till webbsidor och skapa loggböcker & dagböcker. Inget går förlorat och allt finns på ett ställe

En sökmotor ingår där du kan ge dina dokument olika taggar och sökord för att du lätt ska hitta dem igen. Du kan även skapa egna kategorier samt knyta dem till olika delar av verksamheten eller anläggningen. Detta hjälper dig att strukturera informationen vilket gör det lättare för alla att hitta informationen i dag och i framtiden.

Det går även att ge en underleverantör ett log-in så att denne kan lägga in informationen direkt eller få tillgång till information som denne behöver. Detta kan bespara dig onödigt arbete att hantera informationen själv. Givetvis så bestämmer styrelsen vem som skall se vad. Läs mer under Behörigheter

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.