Ger överblick och kontroll

Home / Fördelar / Överblick
  • Överblick över golfanläggningen och dess ingående delar.
  • Få en helhetsbild över masterplan och information som är knuten till respektive del eller åtgärd
  • Dela information så att alla intressenter kommer åt det som är relevant för dem och i senaste version
Det är ofta svårt att få en bra överblick över en golfanläggning och dess ingående delar samt all information som är kopplad till den. I Reddibo löser vi detta genom att bygga upp anläggningen grafiskt med klickbara ikoner.  Till denna struktur kopplas sedan information och dokument.

Genom att titta på en utvald del så ser man det som är relevant.  Det kan vara allt från ritningar till noteringar som gjorts under löpande arbete. Även planerade åtgärder från masterplanen kan knytas in med både tidsplan och budget. Eller så kan man söka efter utförda aktiviteter för att se vad som gjordes när och eventuell tillhörande dokumentation.

I Reddibo kan man lätt dela information på ett sätt att man bara ser det som är relevant för användarens roll i klubben. Till exempel, så kan man ställa in att klubbchefen ser allt medan bankommitténs medlemmar bara ser det som rör banan och dess utveckling.

Detta förenklar användandet och minskar risken för ”information overflow”, eller som vi säger på svenska: ”ser inte skogen för alla träden”.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.