Ger trygghet

Home / Fördelar / Trygghet
  • Minimera risken att information och kunskap kring anläggningen går förlorad genom olyckshändelse glömska eller att de med kunskapen lämnar klubben.
  • Undvik onödiga kostnader som kan uppstå när fel information används eller när information saknas.
  • Säkrar att informationen finns lättillgänglig för framtida generationer av klubbledning och medarbetare samt styrelsemedlemmar.
En stor risk i alla verksamheter är att information går förlorad eller inte kan hittas. Det kan bero på yttre omständigheter så som brand på kansliet, stöld av datorer eller icke fungerande back-up av hårddiskar. En vanligare orsak är förmodligen att personerna som vet var informationen finns har lämnat klubben.

Förlorad information är ofta förknippad med stora dolda kostnader för att lokalisera eller återskapa. Kostnaderna kan mätas i både tid och pengar.  Kostnaden för att använda fel information eller fel version skall heller inte underskattas.

Reddibo är en molntjänst som körs på Microsofts Azure plattform så risken för fysisk förlust av lagrad data år minimerad. Läs mer på datasäkerhet.

Eftersom Reddibo strukturerar information och dokument vilket gör att du inte behöver veta exakt vart det är lagrat. Sannolikheten är stor att du hittar det du söker trots att den som ursprungligen sparade dokumentet inte är kvar i klubben. Och med risk för att vi är tjatiga, det du ser är alltid i senaste versionen.

Att komma igång med tjänsten och att fylla den med historisk information är givetvis ett omfattande arbete. Det kan till och med kännas övermäktigt. För att underlätta att komma igång så är vi med och stöttar hela vägen. När du loggar in för första gången är tjänsten redan uppsatt och klar med anläggningens struktur  och vi hjälper dig att lägga in den grundläggande informationen.  Exempelvis kan vi hjälpa till att lägga in dokument eller koppla masterplanen till de olika delarna av anläggningen.

Vi står givetvis beredda att stötta under den fortsatta resan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.