Reddibo kommer utrustad med ett flertal funktioner, allt för att skapa nytta i det korta såväl som i det långa perspektivet. Detta har ett stort värde för både nuvarande och kommande ledning, styrelse, banansvarig och arbetsmiljöansvarig i en golfklubb.

  • Stora Reddibo

Stora Reddibo är ett heltäckande anläggningssystem gällande alla aspekter på din golfklubb. Systemet systematiserar och dokumenterar anläggningen och klubben får därmed en helhet över hela verksamheten. I Stora Reddibo ingår både arbetsmiljömodulen och miljömodulen men även fastighet- och anläggningssystem samt specialanpassade sidor. I Stora Reddibo kan dessutom din klubb vid behov skräddarsy hela anläggningen.

–  Arbetsmiljömodulen

–  Miljömodulen

–  Avtalssidan

–  Styrelsesidan

–  Maskinsidan

–  Fastighetssidan

–  Bansidan

–  Dokumenthanteringssystem

–  Planeringsfunktion

–  Incidentrapportering- & felanmälanfunktion

–  Behörighetssystem