Reddibo kommer med ett antal verktyg som underlättar att skapa ordning och reda över din verksamhet.  Genom att strukturera informationen och koppla den till olika delar av anläggningen samt till olika olika händelser och kategorier blir det lättare för alla att hitta information i dag och i framtiden. Systemet tillhandahåller ett sinnrikt sätt när saker och ting ska göras och utav vem. Systemet är utrustat med ett kraftigt sökverktyg och uppdaterar länkarna kontinuerligt.

  • Dokumenthanteringssystem

I Reddibo kan du spara alla dokument digitalt både tryggt och säkert. Systemet kommer med ett kraftfullt men samtidigt lättanvänt dokumenthanteringssystem för dokument, länkar, filer, dagböcker och loggböcker. Genom detta går det lätt att söka fram informationen genom sökmotorn. Det går även att lägga till egna kategorier som kan användas för att märka dokument. Alla dokument versionshanteras därmed är det alltid den senaste versionen på dokument som visas men det är också lätt att hitta äldre versioner.

  • Planeringsfunktion

I Reddibo ingår ett verktyg för planering av kommande underhållsåtgärder och egenkontroller och där masterplanen med budgetplanerings kan läggas in för många år framåt.

Den inbyggda planeringsfunktion i Reddibo skickar påminnelser för kommande planerade händelser direkt till den ansvarige. Det öppnar upp för en större inblick vad som kommer att ske i närtid men även för de aktiviteter och underhåll som kräver långa cykler. Samtidigt ser klubben vad som är utfört och ligger händelsen i regelbundna tidsintervall så känner systemet av det.

Eftersom systemet aktivitetshanterar anläggningen är det lätt att lägga till utvecklings- och underhållsplaner med budgetbelopp till respektive aktivitet i planen. Därmed blir det lätt att simulera planerade underhållskostnader över olika tidsperioder för de olika delarna av anläggningen. Masterplanen blir därmed ett utmärkt verktyg för att kommunicera planerna mellan styrelse och ledning.

  • Incident- & felrapporteringsfunktion

Detta verktyg möjliggör att rapportera incidenter direkt via telefon vilket är utmärkt för din klubbs arbetsmiljöarbete.  Det är också lätt att koppla foton till rapporten. Samma funktion kan också användas för att rapportera fel som upptäcks på banan eller byggnader.

  • Behörighetssystem

Med Reddibo kommer även ett avancerat behörighetssystem med vilken klubben kan styra vem som skall se vad. Det kan bero på sekretess men oftast görs det för att det skall vara enklare att hitta det som behövs och för att slippa se det som inte är relevant för uppgiften. Till exempel så behöver klubbledningen tillgång till all information medan mekanikern bara behöver se informationen som rör maskinerna och maskinhallen. Behörigheten sätts per person eller i grupp. Man kan även dela utvald information med externa parter så som myndigheten eller en underleverantör.