Sedan mitten av 90-talet har vi arbetat med processer och informationshantering i många av Sveriges ledande bolag men även internationellt. Där har vi sett den positiva effekten av att få ordning på processer och information.

Grundsystemet föddes ursprungligen som ett resultat från ett av de projekt som vi ledde inom ett stort svensk telekomföretag.

Under åren har vi arbetat inom många branscher med dessa frågor. Allt från fordonsindustrin till telekom med läkemedel och livsmedel däremellan. Under senare år har vi haft många uppdrag inom fastighetsförvaltning och då både med byggföretag, fastighetsägare och förvaltare. Med tiden har systemet utvecklats till att bli en webbaserad navigator för verksamhetsprocesser och ledningssystem. I denna form går systemet under benämningen Enterprise-pilot och har varit i drift hos ett flertal kunder sedan 2004. Vissa företag är även certifierade inom ISO 9000/14000, OHSAS 18000 samt BRC (en standard inom livsmedelsbranschen).

Under uppdragen som vi utfört inom de olika branscherna har vi fått insikt i hur svårt det är att ha kontroll över all information och hur mycket information som riskerar att försvinna med åren. På så sätt väcktes tanken på att anpassa Enterprise-pilot till fastighetsförvaltning och fastighetsdrift samt till olika typer av ideella föreningar. Tanke omsattes till handling och Reddibo etablerades.

2016 kom vi i kontakt med några golfklubbar som kunde berätta att behoven för processer och säker informationshantering inom golfens värld var lika stora om inte större än fastighetsvärldens. Vi tog oss då en rejäl funderare och intervjuade klubbarna för att ta reda på vilka önskemål som behövde tillgodoses för att enklare hålla ordning på deras betydande drift-, miljö- samt arbetsmiljökrav.Arbetet mynnade ut i Reddibos golfklubbstjänst som genom olika anpassade system enkelt kan tillgodose klubbarnas specifika behov och önskemål. Arbetet har även lett till ett samarbete med både SGA och NGA.

IMG_5271

Vårt mål med Reddibo har hela tiden varit att ta fram ett lättanvänt och uppskattat system till ett rimligt pris. Vi har våra nöjda kunder att tacka för att vi har lyckats komma så här långt. Våra ambitioner nu är att tillsammans fortsätta vidareutveckla systemet för att göra Reddibo ännu bättre. 

 

Björn Olsson och Lena Otterström