Historia

Home / Historia
Vi har sedan mitten av 90-talet arbetat med processer och informationshantering i många av Sveriges ledande bolag och internationellt. Där har vi sett den positiva effekten av att få ordning på processer och information.

Björn på brf-hemsidanUnder åren har jag själv och mina medarbetare arbetat inom många branscher med dessa frågor. Allt från fordonsindustrin till telekom med läkemedel och livsmedel däremellan. Under senare år har vi haft många uppdrag inom fastighetsförvaltning och då både med byggföretag, fastighetsägare och förvaltare.

Grundsystemet föddes ursprungligen som ett resultat från ett av de projekt som jag ledde inom ett stort svensk telekomföretag.

Systemet utvecklades sedermera till en webbaserad navigator för verksamhetsprocesser och ledningssystem. I denna form går  systemet under benämningen Enterprise-pilot och har varit i drift hos bland annat ett livsmedelsföretag sedan 2004. Detta företag är certifierat inom ISO 9000/14000 samt BRC (en standard i livsmedelsbranschen).

Under åren 2009 till 2011 hade vi ett längre uppdrag i ett kommunalt fastighetsbolags. Där använde vi också Enterprise-Pilot för att administrera och visualisera processerna och ledningssystemet och de använder fortfarande systemet.

Under uppdragen inom fastighetsbranschen har vi fått insikt i hur svårt det är att ha kontroll på all information och hur mycket som försvinner med åren. Detta väckte tanken på att anpassa Enterprise-pilot mot just fastighetsförvaltning och drift. Det finns i och för sig många system på marknaden som riktar sig till just fastighetsägare men de är ofta dyra och komplexa samt kräver flera dagars utbildning och ibland specialister för att hantera.

Målet med Reddibo var att ta fram ett lättanvänt system till ett rimligt pris för den mindre fastighetsägaren såsom bostadsrättsföreningar, gods och gårdar och golfklubbar.  Givetvis använder vi själva systemet för dokumentationen och driften av Reddibo.

Vid pennan,

Björn Olsson

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.