Behörighetssystem

Home / Hur / Dela information
Integritet och personlig information
Med Reddibo kommer även ett avancerat behörighetssystem med vilken man kan styra vem som skall se vad. Detta kan man vilja göra av flera skäl. Det kan bero på sekretess men oftast gör man det för att det skall vara enklare att hitta det man behöver och slippa se det som inte är relevant för uppgiften. Till exempel så behöver klubbledningen tillgång till all information medan tävlingskommittén bara behöver se informationen som rör tävlingar och banan.

Man kan även dela utvald information med externa parter så som miljömyndigheten eller en underleverantör som utför service på anläggningen eller maskiner. Den senare kan behöva tillgång till ritningar eller manualer samt kanske notera att den utfört en planerad åtgärd. Detta kan bidra till att effektivisera verksamheten då klubbledningen slipper distribuera informationen samt uppdatera den.

Kanske låter det krångligt men det är det inte, Reddibo hjälper dig att konfigurera detta när föreningen läggs upp i systemet.

  • Klubbledningen bestämmer vem som skall se vad
  • Login skapas för de som skall ha tillgång till portalen
  • Behörigheterna sätts per person eller i grupp
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.