Arbetsmiljöportalen för norska golfklubbar lanserandes denna vecka genom en ”road trip” till ett antal golfklubbar kring Oslo. Fortsättning följer med ett besök till en sammankomst för banchefer i Bergen.