Varför använda Reddibo?

Home / Varför

Hitta vad som gjorts och när

 • Många förändringar och underhållsaktiviteter utförs över åren
 • Cyklerna variera och det kan gå många år tills det är dags att göra om
 • När målade vi om klubbhuset sist? Vilken entreprenör använde vi? Vad kostade det?
 • Hitta allt på ett ställe – sluta att leta i gamla pärmar, mappar eller hos gamla styrelsemedlemmar och medarbetare

Säkra Kontinuiteten 

 • Personal och kommittémedlemmar roteras relativt ofta på en golfklubb
 • Mycket information och kunskap sitter i huvudet på personerna
 • Svårt för nytillkomna att hitta och sätta sig in i information och dokumentation

Egenkontroll och miljökrav

 • Ökande miljökrav på golfklubbars verksamhet och ökad kontroll från myndigheter
 • Ökade krav på egenkontroll och att den dokumenteras
 • Miljöcertifiering blir viktigare och önskas av medlemmarna
 • Miljöarbetet kräver löpande dokumentation och planering

Arbetsmiljöarbetet

 • Golfklubbar har en potentiell riskfylld arbetsmiljö
 • Arbetsmiljö lagen gäller alla företag och organisationer som har arbetstagare
 • Syftet med arbetsmiljöarbetet är att förebygga olyckor och ohälsa
 • Arbetsmiljöarbetet lägger ytterligare en börda på klubbens ledning
 • Reddibos sänker tröskeln att komma igång och håll kontinuitet i arbetsmiljöarbetet

Hitta dokument och information efter många år.

 • Svårt att ha kontinuitet och systematik i hanterandet av klubbens information då både styrelsen och personal omsätts
 • Ett dokument sparas på olika sätt över tid och av olika personer
 • Ofta lång livslängd på informationen
 • Svårt att hitta historisk information som skapats eller hanterats av en tidigare medarbetare
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.