Varför använda Reddibo?

Home / Varför

Hitta vad som gjorts och när

 • Många förändringar och underhållsaktiviteter utförs över åren
 • Cyklerna variera och det kan gå många år tills det är dags att göra om
 • När målade vi om klubbhuset sist? Vilken entreprenör använde vi? Vad kostade det?
 • Hitta allt på ett ställe – sluta att leta i gamla pärmar, mappar eller hos gamla styrelsemedlemmar och medarbetare

Säkra Kontinuiteten 

 • Personal och kommittémedlemmar roteras relativt ofta på en golfklubb
 • Mycket information och kunskap sitter i huvudet på personerna
 • Svårt för nytillkomna att hitta och sätta sig in i information och dokumentation

Egenkontroll och miljökrav

 • Ökande miljökrav på golfklubbars verksamhet och ökad kontroll från myndigheter
 • Ökade krav på egenkontroll och att den dokumenteras
 • Miljöcertifiering blir viktigare och önskas av medlemmarna
 • Miljöarbetet kräver löpande dokumentation och planering

Hur ser masterplanen ut

 • Hur ser Masteplanen ut över de kommande 3 åren? 5 åren? 10 åren?
 • När planerar vi att bygga om ettans green? Måla om klubbhuset?
 • Hur mycket är budgeterat för kommande banförbättringar nästa år?
 • Är vi säkra på att dokumentet är den senaste versionen av Masterplanen?
 • Måste vi planera om? Behov att flytta på underhållsaktiviteter och ändra budgetbelopp

Hitta dokument och information efter många år.

 • Svårt att ha kontinuitet och systematik i hanterandet av klubbens information då både styrelsen och personal omsätts
 • Ett dokument sparas på olika sätt över tid och av olika personer
 • Ofta lång livslängd på informationen
 • Svårt att hitta historisk information som skapats eller hanterats av en tidigare medarbetare
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.