[mk_page_section attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”4″ bg_video=”no” video_mask=”false” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” min_height=”100″ full_height=”false” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ margin_bottom=”0″ first_page=”true” last_page=”true”][vc_column width=”1/4″][mk_custom_sidebar sidebar=”Varför sidebar”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][mk_custom_list icon_color=”http://brf.reddibo.se/wp-content/uploads/2014/08/Reddibo_Logo_Blue.png” margin_bottom=”30″ align=”none”]

  • Golfklubbar har en potentiell riskfylld arbetsmiljö
  • Arbetsmiljölagen gäller alla företag och organisationer som har arbetstagare
  • Syftet med arbetsmiljöarbetet är att förebygga olyckor och ohälsa
  • Arbetsmiljöarbetet lägger ytterligare en börda på klubbens ledning
  • Reddibos sänker tröskeln att komma igång och håll kontinuitet i arbetsmiljöarbetet

[/mk_custom_list][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]Golfklubbar utgör en sofistikerad arbetsplats med flera dimensioner som kan utgöra en riskfylld arbetsmiljö. Arbetet sker ofta med hjälp av maskiner i olika storlekar där en del har potentiellt farliga komponenter. Arbetsuppgifterna kan innehålla manuella moment och det är inte ovanligt att tunga lyft ingår i dessa. Ofta pågår spel på bana samtidigt som man utför olika arbetsuppgifter. Slutligen så är många arbetstagare säsongsanställda som behöver utbildas till varje säsong.

Arbetsmiljölagen gäller alla företag och organisationer som har arbetstagare. I definitionen arbetstagare räknas t.ex. anställda, säsongsanställda och praktikanter in. Även inhyrd personal från bemanningsföretag omfattas till viss del av klubbens skyldigheter gentemot arbetsmiljölagen.

Är man under 10 arbetstagare så är kraven på arbetsmiljöarbetet lite lägre men är man vid någon tidpunkt 10 arbetstagare eller fler så gäller kraven fullt ut. I Reddibos arbetsmiljöportal har vi tagit höjd för både alternativen.

Arbetsmiljöinspektörer och ombud från fackföreningar kan också komma på besök för att verifiera att klubben lever upp till det som står i arbetsmiljölagen.  Vid brister kan klubben förläggas med vite.

Ett problem i sammanhanget är att golfklubbar ofta är slimmade personalmässigt och ansvariga chefer har redan en stor arbetsbelastning. Det gör att det är svårt att avsätta tid för att bygga upp arbetsmiljöarbetet och den systematik som följer i kölvattnet. Samtidigt räcker det inte med att bara bygga upp det utan man måste även arbeta kontinuerligt och systematiskt med att upprätthålla sitt arbetsmiljöarbete över tid.

För att enklare komma igång med arbetsmiljöarbetet samt förenkla för golfklubbar att leva upp till lagkraven har vi tillsammans med Swedish Greenkeepers Association (SGA) tagit fram en arbetsmiljöportal. Syftet är att göra det lättare att komma igång och hålla kontinuiteten i arbetsmiljöarbetet.

För att sänka tröskeln att komma igång så har vi tillsammans med SGA skapat en struktur som fyllts med dokument och information som innehåller det som man normalt finner i golfklubbar. Så att istället föra att börja med ett ”vitt papper” och börja bygga från grunden så redigerar man de färdiga dokumenten så att de passar klubbens egna förutsättningar.

På så vis kan man spara in en stor del av tiden som man annars skulle vara tvungen att lägga på arbetet med att bygga upp ett arbetsmiljösystem från grunden. Vi har stämt av arbetsmiljöportalen med fackliga företrädare och fick tummen upp![/vc_column_text][/vc_column][/mk_page_section]