Utvecklingen inom miljökrav på olika verksamheter fortsätter i rask takt. Nya krav tillkommer löpande och verksamheter som kommer under miljömyndigheternas lupp vidgas. Golfklubbar har just den typ av verksamhet som nu fokuseras av kommunernas miljöinspektörer.

Detta medför att klubbarna måste visa att bland annat egenkontrollen fungerar och dokumenteras. Utöver egenkontrollen finns det även krav på att annan dokumentation är tillgänglig och uppdateras löpande.

I Reddibo kan man dokumentera information kring egenkontroll och tillståndspliktig verksamhet ned till en enskild del av anläggningen. Det är lätt att lägga in en plan för egenkontrollaktiviteterna samt att bygga upp en visuell ”process” för hur arbetet går till. När myndigheterna kommer för en kontroll är det guld värt att lätt och snabbt hitta det de frågar efter samt visa hur man arbetar.

Det är också lätt att ge kommunens miljöinspektör tillträde till den relevanta dokumentationen vilket kan sparar den tid som annars läggs på att sammanställa information och skicka den till inspektören. Genom Reddibos avancerade behörighetssystem kan inspektören få ett eget login men ser då bara det som är relevant för dennes kontroll och ingen annan information som finns i systemet. Det är inte svårt och vi hjälper er givetvis att sätta upp detta samt skapa inloggning åt inspektören.