Anläggningen och dess byggnader kräver underhåll och förändras kontinuerligt. Under åren blir mycket gjort, det händer något hela tiden. Underhållscyklerna är ofta långa, många år för flertalet av aktiviteterna. Stambyten görs vart 50:e år, fasader underhålls vart 20:e liksom dräneringar för att nämna några exempel. Därutöver fattas det beslut om förändringar och ombyggnader.

Ibland lämnas även information och dokumentation kring utförandet som kan vara viktig att behålla inför nästa gång man gör om underhållet eller vid en eventuell felsökning.  Har installationer gjorts så kan det även tillkomma ritningar eller olika former av specifikationer och manualer som behöver sparas för framtida användning.

Det är givetvis svårt att upprätthålla en kontinuitet och systematik i att hantera information kring underhåll med långa cykler. Personer som var med då kanske har slutat eller så har de glömt.

När det väl är dags att göra det igen brukar dock frågorna komma: vem anlitades för jobbet förra gången? Var vi nöjda med jobbet?

När man väl valt en entreprenör brukar även denne komma med fler frågor: vilken färgtyp och färgkod användes förra gången? Var finns installationsritningarna till fläktmaskineriet? och så vidare.

I Reddibo kan man lätt dokumentera underhållsåtgärder och egenkontroller samt göra noteringar som är sökbara i framtiden. Det är också lätt att till exempel koppla dokument och foton till åtgärden och till relevant del i anläggning eller byggnad.

När man väl behöver hitta information i framtiden kan man således söka på flera sätt.  Man kan söka på åtgärder inom ett datumintervall eller så söker man på del av anläggning eller byggnad. Till exempel ” klubbhus” eller ”ventilation”.  Det går också att söka efter ord som kan tänkas finnas i beskrivningstexten, eller i aktivitetens namn.

Reddibo gör det lätt att arbeta med informationen för den sittande styrelsen samtidigt som det någorlunda enkelt går att hitta samma information för en framtida styrelse.