Hur ser Masterplanen ut över de kommande 5 åren, hur mycket ligger planerat nästa år

Home / Varför / Hur ser Masterplanen ut
  • Hur ser Masterplanen ut över de kommande 3 åren? 5 åren? 10 åren?
  • När planerar vi att bygga om ettans green? Måla om klubbhuset?
  • Hur mycket är budgeterat för kommande banförbättringar nästa år?
  • Är vi säkra på att dokumentet är den senaste versionen av Masterplanen?
  • Måste vi planera om? Behov att flytta på underhållsaktiviteter och ändra budgetbelopp
Masterplanen är ofta ett viktigt dokument för både golfklubbens styrelse och ledning. Större underhållsåtgärder påverkar sannolikt både lånebehov och eventuellt medlemsavgiften. Även oförutsedda utgifter kan leda till att man måste omprioritera i ekonomin både på kort och lång sikt.

I dessa fall kan det vara intressant att snabbt få en överblick över vad som planerats inom de kommande 5 åren eller inom de kommande 12 månaderna, samt vilka kostnader som man budgeterat för. Dessutom gäller det att vara säker på att man har den senaste version av planen eftersom planerna sannolikt uppdateras löpande.

I Reddibo läggar man upp underhållsplanerna mot respektive del av anläggningen. Till exempel, banan, klubbhus, ventilation, maskinparken och så vidare. I en enskild underhållsaktivitet anger man planerat datum och budget. Därutöver kan man också göra en utförlig beskrivning över vad som skall göras samt koppla dokument som till exempel en offert eller en ritning.

För att sedan få fram budgeten anger man önskad del i anläggningen och ev. datumintervall, så listas de aktiviteter som omfattas liksom totalsumman.

Behöver man uppdatera ett budgetvärde eller ändra planerat datum redigerar man enkelt önskad post med budgetbelopp eller datum.  När man sparar så uppdateras informationen i realtid och man ser alltid den senaste versionen. Alla som tittar i systemet ser alltid den aktuella versionen.

Man kan även använda systemet för att skapa aktiviteter eller påminnelser som inte är direkta underhållsåtgärder. Exempel kan vara när ett avtal med en leverantör skall sägas upp eller när ett vattenprov skall utföras.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.