Inom golfklubbar är det vanligt att både styrelse och personal omsätts relativt ofta. Styrelserna och dess kommittéer bemannas ju av medlemmar i klubben som oftast arbetar ideellt. Dessa kan lämna klubben på grund av till exempel flytt till annan ort eller så kan de kliva av styrelsen av ändrad livssituation. Anställd personal slutar också av olika skäl.

Problemet är att mycket av informationen kring klubben och hur den fungerar sitter i huvudet på dessa personer. Man har ofta sparat dokumentation på olika sätt och efter personliga strukturer. Detta kan gälla både mapparna på servern och pärmarna i kontoret. Ibland kan allt ligga i en osorterad hög.

Problemet uppstår när olika personer som sitter på informationen slutar i sin befattning och nästa person skall ta över. Den nytillkomne har då ett gediget arbete att sätta sig in i all information och dokumentation.

Bortsett från att personen måste lägga värdefull tid på något som borde vara lättillgängligt så kan även onödiga kostnader uppstå. Missar man till exempel att skicka in en rapport till kommunens miljöavdelning så kan kommunen komma med en bot. Missar man att säga upp ett avtal eller abonnemang i tid så kan man bli sittande med kostnaden för detta under kommande år eller i värsta fall i flera år.

I Reddibo kopplas den inlagda informationen och dokumenten på ett sinnrikt sätt vilket gör att den kan hittas från olika perspektiv eller ingångar. Man behöver till exempel inte kunna namnet på ett dokument för att ha en god chans att hitta det. Via planeringsfunktionen så blir det lätt att hitta både planerade åtgärder och de egenkontrollaktiviteter så som den i exemplet ovan.