Reddibo skapar ordning & reda på dokumentation och information.  Verksamhetens alla ingående delar förblir överblickbara och din organisation får en helhetsbild oavsett tidsperspektiv. I Reddibo styrs information utifrån ens roll och medarbetare serveras den information som är relevant för aktuell arbetsuppgift.  Den avancerade behörighetsstyrningen kan styra och dela med vem som skall se vad, vilket förenklar hantering av informationsflödet. Med andra ord, Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle för rätt beslut!

Det är inte ovanligt i en golfklubb att det är svårt att att se verksamheten i ett helhetsperspektiv utan allt för ofta jobbar ledningen, styrelsen och banan i sina egna enheter utan att få direkt inblick i varandras sfärer. Risken är således stor att detta i sin tur försvårar att vi inte kan se verksamheten ingående delar samt all information som är kopplad till den.  Vilket kan medföra att prioriteringen blir fel samt att vi fattar fel beslut när vi inte har helhetsbilden klar för oss.

En stor risk i alla verksamheter är att information går förlorad eller inte kan hittas som i sin tur kan medföra onödiga kostnader när fel information används eller när information saknas. Men har vi överblick så minimeras denna risk. Därför är det viktigt att delning av utvald information mellan medarbetare, ledning, styrelse & myndighet eller annan extern part sker enkelt och smidigt. Lägger tävlingskommittén in i systemet kommande tävlingar på kort varsel så blir det lättare för bansida att agera och omprioritera förberedelserna och bandriften därefter.  När vi väl sätter spadtaget i marken gräver vi på rätt ställe så att vi inte gräver av kommunens vattenledning ytterligare en gång? Med rätt perspektiv hamnar inte information mellan stolarna.

Därför är det viktigt att när vi tittar på en utvald del så ska man se det som är relevant.  Det kan vara allt från ritningar till noteringar som gjorts under löpande arbete. Även planerade åtgärder från masterplanen bör knytas in med både tidsplan och budget för att se verksamheten överskådlig. Söker vi efter kommande eller utförda aktiviteter är det viktigt att kunna se vad som ska göras eller vad som gjordes och när med eventuell tillhörande dokumentation för annars får vi inte helheten.