Effektiva verktyg som ingår i tjänsten

Home / Verktyg
Arbetsmiljö- och miljöportalen är verktyg som ger en god överblick över och kontroll på de arbetsmiljö- och miljöaspekter som gäller för en golfklubb. Här samlas klubbens relaterade information på ett ställe vilket gör det lättare att hålla kontinuitet på arbetsmiljöarbetet samt att hitta information till sammanställningar för myndigheter eller eventuell certifieringsorgan. Påminner också när viktiga arbetsmiljö- och miljöaktiviteter måste genomföras. Portalen kommer förberedd med det grundläggande innehållet vilket gör det snabbt och enkelt att komma igång vilket spar tid och resurser.

Det ingår även funktioner som till exempel ett verktyg för planering där masterplanen och kommande underhållsaktiviteter kan läggas in för många år framåt. Givetvis går det att lägga till noteringar och budget till en enskild aktivitet vilket gör att eventuella ändringar i planen lätt kan dokumenteras. Det går även att simulera budgeten över olika tidsperioder eller per del av anläggningen vilket kan vara värdefullt när man diskuterar likviditet eller budget.

Ytterligare en funktion är ett kraftfullt men samtidigt lättanvänt dokumenthanteringssystem. Genom detta går det lätt söka fram dokument genom sökmotorn. Det går även att lägga till egna kategorier som kan användas för att märka dokument. Alla dokument versionshanteras givetvis.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.