4 effektiva verktyg som ingår i tjänsten

Home / Verktyg
Med tjänsten kommer ett antal verktyg som kommer att hjälper till att förenkla arbetet.

Miljöportalen är ett verktyg som ger en god överblick över och kontroll på de miljöaspekter som gäller för en golfklubb. Här samlas klubbens miljörelaterade information på ett ställe vilket gör det lättare att hitta den sammanställningar för myndigheter eller eventuell certifiering skall göras. Påminner också när viktiga miljö- och lagkravsaktiviteter måste genomföras. Portalen kommer förkonfigurerad med det grundläggande innehållet vilket gör det snabbt och enkelt att komma igång.

Det ingår även funktioner som till exempel ett verktyg för planering där mästerplanen och kommande underhållsaktiviteter kan läggas in för många år framåt. Givetvis går det att lägga till noteringar och budget till en enskild aktivitet vilket gör att eventuella ändringar i planen lätt kan dokumenteras. Det går även att simulera budgeten över olika tidsperioder eller per del av anläggningen vilket kan vara värdefullt när man diskuterar föreningens likviditet eller budget.

Ytterligare en funktion är ett kraftfullt men samtidigt lättanvänt dokumenthanteringssystem. Genom detta går det lätt söka fram dokument genom sökmotorn. Det går även att lägga till egna kategorier som kan användas för att märka dokument. Alla dokument versionshanteras givetvis.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.