Dokumenthantering

Home / Verktyg / Dokumenthantering
Hantera dokument digitalt
  • Hantera dokument
  • Koppla dokument till underhållsplaner
  • Koppla dokument till olika delar av fastigheten
Att hantera dokument över tid är ofta ett stort problem i organisationer.  En anledning är att olika människor har olika logik över hur den skall lagras. Det spelar ingen roll om man använder pärmar eller mappar på datorn eller i molntjänster som t.ex. Drop-box.

Det som är en logisk mapp för en typ av dokument är det inte för en annan. Dessutom har vi en förmåga att ändra vår logik över tid vilket leder till att man kan få bläddra genom många pärmar eller mappar innan man hittar vad man söker. Är det dessutom en annan person som lagt upp dokumentet och som inte längre är tillgänglig blir det inte lättare.

Använder man en digital lagring så kan man alltid söka efter dokumentet men om man inte riktigt vet vad dokumentet heter så är det inte säkert att man får träff.

I Reddibo kan man ange mer än namn när man lägger upp ett dokument. Det finns både fasta kategorier och möjlighet att lägga upp egna kategorier som kan kopplas till dokumentet. Utöver dessa kan man även lägga till en beskrivning över dokumentet samt koppla det till en eller flera delar i fastigheten samt till planering.

Detta gör det lättare att hitta dokumentet långt in i framtiden även om man inte vet vad dokumentet heter.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.