Fastighetsstruktur

Home / Verktyg / Fastighetsstruktur
Fastighetsstruktur
I Reddibo är det lätt att bygga upp olika strukturer över anläggningen som t.ex fastigheter, bana, verkstäder med mera.  Man kan faktiskt bygga upp flera parallella strukturer om man så önskar.  Fastighetsstrukturen består av fastighetens olika delar. Till exempel fasader, trapphus, våningar, hiss och värmeanläggning för att nämna några. Banan kan bestå av greens, tees, vägar, broar, dräneringar, bevattningsanläggning med mera.

Till de olika delarna kan man sedan koppla dokument och underhållsplaner. Exempel på dokument som kan vara lämpliga att koppla till en specifik del kan vara ritningar och skötselinstruktioner.  Handlar det om tekniska komponenter kan det handla om användarmanualer eller checklistor för felsökning. I vissa fall kan det vara lämpligt att knyta en loggbok till en del om man vill följa vad som gjorts.  Till exempel när service har utförts på en utrustning eller när man fyllde på expansionskärlet.

Man kan också lägga in information direkt på en byggnadsdels egna beskrivningsfält. Färg och färgkod som använts vid senaste ommålningen kan vara bra att ha dokumenterat och lätt att hitta på det mest logiska stället – trapphuset.

Givetvis kan man även här sätta behörigheter över vem som skall få se de olika objekten som ingår i strukturen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.