Masterplan & underhållsplan

Home / Verktyg / Masterplan & underhållsplan
  • Planera och budgetera masterplan och övrigt underhåll
  • Simulera budgetkonsekvens under olika tidsperioder
  • Se vad som gjorts tidigare
  • Styrelsen och ledningen ser samma information
För att hålla anläggning attraktiv och i gott skick behövs kontinuerligt underhåll och utveckling. Att slarva med underhållet kan leda till skador och onödiga kostnader. Och om utvecklingen stannar av så kan medlemmarna välja att flytta till andra klubbar. Utveckling och underhåll av golfanläggningen och dess fastigheter är egentligen ingen avancerad vetenskap och de olika underhållsaktiviteterna är kända liksom deras intervall och kan planeras. Oftast finns de redan upptagna i någon form av budget eller masterplan.

Det som komplicerar planeringen är att det ofta är långa cykler i underhållet. Stambyten har ofta intervall på 50-70 år och många andra aktiviteter har cykler på över 30 år. Få i styrelsen eller i ledningen sitter så länge. Således är det viktigt att dokumentera vad som gjordes och när för att framtida styrelser skall ha rätt information.

En annan anledning till att ha kontroll på underhållsplanen är att underhållet ofta är en stor kostnadsdrivare som får konsekvenser för budget och likvidit. Att inte ha framförhållning kan därför leda till obehagliga överraskningar i klubbens ekonomi.

I Reddibo kan man lätt lägga upp utvecklings- och underhållsplaner och lägga till budgetbelopp till respektive aktivitet i planen. Det gör det lätt att simulera planerade underhållskostnader över olika tidsperioder. Tidsperioden väljer du lätt själv genom att ange önskat datumintervall.

Det går också att ange intervall för en aktivitet, till exempel 10 år för att måla om plåttaket, och när den klarmarkerats läggs en ny aktivitet upp automatiskt i planen. I exemplet med takmålningen så skapas en ny med förfallodatum om 10 år.

I samband med att man klarmarkerar en underhållsaktivitet kan man också göra noteringar vad som utfördes och vilka material som använts och hur mycket det kostade. Till exempel typ av färg och färgkod. Detta gör det möjligt för en framtida styrelse och ledning att se tillbaka på vad som gjorts trots att ingen av personerna som var med då finns kvar i styrelsen eller huset.

Slutligen så utgör masterplanen i Reddibo ett utmärkt verktyg för att kommunicera planerna mellan styrelse och ledning. Alla ser samma information och kan enkelt ta ut planerna för utvalda delar. Detta kan potentiellt bespara klubbledningen mycket arbete med att hantera och skicka ut information kring planeringen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.