Arbetsmiljöportal och Miljöportal

Home / Verktyg / Arbetsmiljöportal och Miljöportal
  • Arbetsmiljöportalen under lättar lag- och regelefterlevnad
  • Miljöportalen underlättar steget till en miljöcertifiering, t.ex. GEO
  • Enkelt och snabbt att komma igång
  • Förberedd med de grundläggande strukturerna och innehåll
  • Påminner när viktiga aktiviteter måste genomföras
  •  Samlar all arbetsmiljö och miljörelaterad information på ett ställe
Både arbetsmiljön och miljön blir alltmer fokuserat i samhället hos myndigheter. Detta leder till ökade krav på många sektorer i samhället och golfklubbarnas verksamhet är inget undantag. Miljömyndigheterna höjer ribban när det gäller lagar och regler och Arbetsmiljöverket och facken är mer aktiva i uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Detta gäller både hur arbetet utförs på banan och på maskiner och utrustning. Tillsynen ökar också successivt vilket ställer ökade krav på bland annat golfklubbar att strukturera både sitt arbetsmiljöarbete och miljöarbete och återrapportering.

Ökat miljöfokus generellt liksom bland golfklubbarnas kunder och medlemmar, reser också krav på miljöcertifieringar Specifika miljöstandards (inklusive certifieringar) för golfklubbar har också tagits fram av både Golfförbundet och Golf Environment Organisation (GEO).

Från en klubbchefs eller banchefs perspektiv lägger detta ytterligare en ”sten på börda” då golfklubbar ofta tvingats dra ned på bemanningen av ekonomiska skäl. De arbetsuppgifter som myndigheterna samt eventuella certifieringar kräver kan lätt upplevas som betungande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall drivas kontinuerlig. Miljörapporter skall sammanställas inför en certifieringsrevision. Allt måste hållas uppdaterat. Utöver detta finns det en del aktiviteter som sker med långa tidsintervall vilket gör det lätt att glömma bort dem. Byts nyckelpersoner ut så blir det ännu svårare att komma ihåg dessa.

För att underlätta detta har Reddibo Golfkubbsportal utökats med en arbetsmiljöportal och en miljöportal. Den gör det lättare att ha koll på alla aktiviteter samt samlar den relaterade informationen på ett ställe. Detta ger överblick och spar tid.

För att underlätta ytterligare kommer respektive portal för-konfigurerad med de flesta delarna som är relevanta för en golfklubbs verksamhet. Även länkar till gällande lagar och regler finns inlagda för den som vill fördjupa sig. Grundläggande mallar och checklistor liksom annan stödjande information finns med. Saknas det något är det lätt att lägga till och allt innehåll kan ersättas eller tas bort om så önskas.  Detta kan ske under själva uppsättningen eller löpande vid ett senare tillfälle.

Det finns också Excel dokument med färdiga rubriker som är klara att börja skriva i direkt. Dessa kan givetvis ersättas med klubbens egna dokument om så önskas.

Målet med miljöportalen är att underlätta att uppfyllandet av lagkrav och regler men har även fördelen att det underlättar att ta steget till en eventuell framtida certifiering enligt till exempel GEO.

Både arbetsmiljöportalen och miljöportal ingår i golfklubbsportalen men kan även fås som självständiga portaler.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.