Miljöportal

Home / Verktyg / Miljöportal
  • Underlättar steget till en miljöcertifiering, t.ex. GEO
  • Enkelt och snabbt att komma igång
  • Förkonfigurerad med det grundläggande innehållet
  • Påminner när viktiga miljö- och lagkravsaktiviteter måste genomföras
  •  Samlar all miljörelaterad information på ett ställe
Miljön blir alltmer fokuserat i samhället både hos privatpersoner och hos myndigheter. Detta leder till ökade krav på många sektorer i samhället och golfklubbarnas verksamhet är inget undantag. Miljömyndigheterna höjer ribban när det gäller lagar och regler. Detta gäller både hur arbetet utförs på banan och på maskiner och utrustning. Tillsynen ökar också successivt vilket ställer ökade krav på bland annat golfklubbar att strukturera sitt miljöarbete och återrapportering.

Miljöfokus ökar också bland allmänheten generellt liksom bland golfklubbarnas medlemmar, och då främst bland den yngre generationen. Kraven på att klubben skall bedriva ett organiserat miljöarbete ökar således även inifrån. Specifika miljöstandards (inklusive certifieringar) för golfklubbar har också tagits fram av både Golfförbundet och Golf Environment Organisation (GEO).

Från en klubbchefs eller banchefs perspektiv lägger detta ytterligare en ”sten på börda” då golfklubbar ofta tvingats dra ned på bemanningen. De arbetsuppgifter som miljömyndigheterna samt eventuella certifieringar kräver kan lätt upplevas som betungande. Miljörapporter skall sammanställas och skickas in och inför en certifieringsrevision måste allt vara på plats och uppdaterat. Utöver detta finns det en del aktiviteter som sker med långa tidsintervall vilket gör det lätt att glömma bort dem. Byt nyckelpersoner ut så blir det ännu svårare att komma ihåg dessa.

För att underlätta detta har Reddibo Golfkubbsportal utökats med en miljöportal. Den gör det lättare att ha koll på alla miljöaktiviteter samt samlar den miljörelaterade informationen på ett ställe.

För att underlätta ytterligare kommer den förkonfigurerad med de flesta delarna som är relevanta för verksamheten. Även länkar till gällande lagar och regler finns inlagda för den som vill fördjupa sig. Grundläggande mallar och checklistor liksom annan stödjande information finns med. Saknas det något är det lätt att lägga till och allt innehåll kan ersättas eller tas bort om så önskas.  Detta kan ske under själva uppsättningen eller löpande vid ett senare tillfälle.

Det finns också Excel dokument med färdiga rubriker som är klara att börja skriva i direkt. Dessa kan givetvis ersättas med klubbens egna dokument om så önskas.

Målet med miljöportalen är att underlätta att uppfyllandet av lagkrav och regler men har även fördelen att det underlättar att ta steget till en eventuell framtida certifiering enligt till exempel GEO.

Reddibos miljöportal ingår i golfklubbsportalen kan även fås som en självständig miljöportal.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.